Privacy-verklaring AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.
Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Privacyverklaring

Centrum Abrazo neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Centrum Abrazo heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. We adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt. De meest recente versie van de privacyverklaring vind je op de website.

Gegevens beveiligen

Centrum Abrazo heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Centrum Abrazo bevat geen pagina’s waar persoonsgegevens kunnen worden achtergelaten.

Gegevens verwerken

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of een product of dienst hebt afgenomen, wordt naar je gegevens gevraagd. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam; E-mailadres; Telefoonnummer; Postadres; Postcode en woonplaats.

Doeleinden

Centrum Abrazo verwerkt persoonsgegevens van klanten om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor retargeting voor advertenties op social media, verwerking van de facturatie conform de richtlijnen en eventuele verzending van bestelde producten.

Je mailadres wordt gebruikt om je te informeren over ontwikkelingen, diensten, programma’s, events en acties. Als je dit niet langer op prijs stelt kan  je je ten alle tijden uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Alle relevante, mondeling verkregen gegevens m.b.t. jouw hulpvraag zoals eventueel medicijn gebruik, eventueel supplementen gebruik, voorgeschiedenis, gezinssituatie, werksituatie, gelijktijdige en/of eerder ondergane behandelingsmethoden worden gebruikt voor het afstemmen van de behandeling(en) en het zo effectief mogelijk inzetten van de behandeling(en). Deze gegevens worden schriftelijk verwerkt in een voor de klant persoonlijk dossier. Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de klant.

Foto’s en video’s van de werkwijze van centrum Abrazo en het werk dat gemaakt is door klanten van Centrum Abrazo kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Dit gebeurt zonder zichtbare herkenning van de maker en diens verhaal achter het werkstuk. Mocht sprake zijn van enige herkenning, gebeurt dit alleen na toestemming van de klant.

Gebruik van cookies

De website van Centrum Abrazo maakt geen gebruik van cookies of van analytische triggerpoints. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Gegevens delen

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. Deze organisatie is gevestigd in de VS vandaar dat de data buiten de EU wordt gebracht. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Zodra jij je afmeld voor onze nieuwsbrief, verwijderen we ook jouw contactgegevens binnen het mailingssysteem.

Tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, delen wij je gegevens niet met derden. Ook verkopen wij jouw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven.

Gegevens wijzigen

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens aan te laten passen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen (per post of per e-mail). Centrum Abrazo neemt je verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.

Gegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van diezelfde maand uit het systeem verwijderd. De gegevens in ons boekhoud-en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd. Deze bewaartermijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens verwijderen

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een formulier hebt ingevuld of een product of dienst hebt afgenomen en in de toekomst geen e-mail van Centrum Abrazo wilt ontvangen, kun je je altijd weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact op te nemen. Je gegevens worden dan meteen verwijderd en niet bewaard. Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer verwerkt worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking, of de gegevensverwerking op basis van een overeenkomst.

Klachten en vragen over gegevensverwerking

Als je een klacht hebt over de manier waarop Centrum Abrazo jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je je natuurlijk tot ons wenden. We proberen er dan samen met jou uit te komen. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je dit moet doen. Bij vragen over onze privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen, telefonisch: +31 (6) 10107096, via e-mail: info@centrum-abrazo.nl, of per post: Centrum Abrazo, Roodakker 1, 6074 HE, Melick.

Versie: 17 januari 2023 | Centrum Abrazo